AdminLTELogo

หน้าแรก

ส่งเอกสาร

นักเรียนไทย

คลิก

ส่งเอกสาร

นักเรียนต่างชาติ

คลิก

ประกาศ

เรื่อง การมอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียน ม.1,ม.4 ที่มอบตัวที่โรงเรียน คลิกดูรายชื่อ
รายชื่อนักเรียน ม.1,ม.4 ที่มอบตัวออนไลน์ คลิกดูรายชื่อ
** รายละเอียดการชำระเงินค่าระดมทรัพยากรการศึกษา ม.1,ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร คลิ๊ก

ชำระค่าบำรุงการศึกษา คลิ๊ก

สั่งจองเครื่องแบบนักเรียน คลิ๊ก